Sympozium

úterý, října 03, 2006

Mezinárodní sochařské sympozium končí pozitivním hodnocením

http://artesculturas.blogspot.com/

Dne 26. září 2006 zkončilo velkým uspěchem a zadostiučiněním ze strany sochařů a současně i organizace a koordinace Mezinárodní sochařské sympozium. To všechno bylo umožněno díky podpoře a dodržení všech kompromisů ze strany Radnice města Vinhais, které umožnily uskutočnení sympozia ve městě Vinhais od 4. září 2006.

Stručně můžeme popsat sochařské práce pětice sochařů následně:

Carlos Barreira – Vytvořil dílo zvané BULIDEIRA, téměr výhradně z granitu z našeho regionu. Je to bez pochyby velmi komplexní socha a nejvíce vypracovaná z jeho souboru Bulideiras nejenom kvůli množství použitých pracovních materiálů, které umělec používá ,ale taky kvůli množství výpravných a symbolických prvků, které vložil do svého díla .

Manuel Patinha – Dílo ZVAZKY SOUHLASU se snaží zobrazit pocit blízkosti mezi Portugalskem a Španělskem který vnímáme v městě Vinhais. Jedná se o nadherné soudobé sochářské dílo ze šedého granitu a ocelové desky (corten) vysoké zhruba 5 m, 2,5 m široké a 0,9m hluboké.

Paco Pestaña – Vytvořil VĚŽ ZE SLONOVINY. Toto impozantní dílo realizované z kaštanového dřeva s přibližně 5ti metrovou výškou představuje věž s válečníky bránícími se v bitvě. Brání se svými kosami (zemědělské náčiní, které kdysi sloužili taky jako obranný prostředek) a se štíty (na kmenu sochy).

Paulo Moura – Dílo STARÝ ZKROUCENÝ KMEN z jednoduché ocele, které tvoří sochařské zeskupení vysoké více než 7 metrů (přibližně 7,30 m), jehož základ tvoří zeď ze staré opadané břidlice, která zpodobňuje zesychání (dekadenci) hroznového keře. Tato socha zobrazuje zkroucenost hroznového keře podle názvu města Vinhais, odvozeného od vinohradu (po portugalsky, vinha). Paulo Moura je mladý nadějný umělec, který byl představen na tomto Mezinárodním sochařském sympoziu spolu s dalšími čtyřmi umělci s významnou mezinarodní reputací: Manuel Patinha, Paco Pestaña, Carlos Barreira a Paulo Neves. Mladý sochař Paulo Moura se zúčastnil na Mezinárodním sochařském sympoziu ocele jako asistent jedného z těchto sochařů a jeho talent nezůstal nepovšimnut. Koordinátor výstavy Manuel Cruz ocenil jeho práci a pozval ho jako sochaře, aby se zúčastnil na Mezinárodném sochařském sympoziu.

Paulo Neves – Vytvořil dílo VINHAIS A ANDĚLÉ. Jedná se o dílo 5 metrů vysoké udělané z 10 mm hrubé ocelové desky, která stojí na betonovém základě obloženém místním granitem. V horní části je zobrazen hroznový list s obrazy dvou andělů strážných, která symbolizuje ochranní anděly vinohradu. Socha je zvenku osvícená.

Uspořádaní Mezinárodního sochařského sympozia radnicí města Vinhais si dalo za úkol představit soudobé umělecké sochářské díla s výhledem věnovat okresu Vinhais inovátorské sochy, symboly nové doby, které budou přetrvávat během dlouhých let.

Vzhledem k následným urbanistickým změnám ve městě Vinhais které se připravují, počítá se s umístěním všech vystavených soch na vybraných místech na začátku roku 2007. Jejich slavnostní odhalení proběhne pravděpodobně dne 20. května 2007, v den svátku města Vinhais.

Průběh tohoto Sympozia byl a je představen na blogu http://artesculturas.blogspot.com/ organizace ARTESCULTURAS, který navštěvuje řada zájemců o umění a sochařství z celého světa (portugalců a portugalsky mluvících cizinců). Zaznamenali jsme během této doby vstupy na situ z různých částí Portugalska od severu až po jih a z autonomních regionů (Azorů a Madeiry) a s radostí konstatujeme, že taky i z různých částí světa jako např. ze Španělska, Francie, Německa, Velké Británie, Rakouska, USA, Brazílie, Nového Zélandu mezi jinými, všichni projevili zájem o toto Sympozium.

Tento význačný zájem o Mezinárodném sochařské sympozium (jak uvádí pořadatel) nám umožňuje uvažovat o uskutečnění dalších sympozií v roce 2007 a následních letech v Portugalsku. S výhledem do příštích 3 let počítáme s internacionalizací těchto událostí, jejich realizaci v dalších zemích a pozvání portugalských sochařů k zoučastnění sa a tím jejich zviditelnění se na mezinárodní úrovni. Tímto se snažíme neustále investovat do mladých sochařů nové generace a my můžeme zaručit pozvání pro jednoho nebo dva mladé nadějné sochaře na každé Sympozium.